Оптимізація процесів реалізації інноваційного потенціалу України в трансформаційних умовах

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Єресько, І. Г.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто перспективи подальшого розвитку інноваційного потенціалу України. Автором визначено принципи формування стратегії створення в Україні економічних засад інноваційної моделі розвитку. Розглянуто світовий досвід побудови та функціонування інноваційної інфраструктури в регіоні та доведено необхідність розвитку в Україні системи венчурного фінансування та венчурного підприємництва. In clause the prospects of the further development innovation potential of Ukraine are considered. The author determines principles of formation of strategy of creation in Ukraine of economic bases innovation model of development. The world experience of construction and functioning innovation infrastructure in region is considered and the necessity of development for Ukraine of system vencher financing and vencher of business is proved.

Description

Keywords

інноваційний потенціал, інноваційна модель розвитку, інноваційна інфраструктура регіону, венчурне фінансування, венчурне підприємництво

Citation

Єресько, І. Г. Оптимізація процесів реалізації інноваційного потенціалу України в трансформаційних умовах / І. Г. Єресько // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2006. - Вип. 9. - С. 349-356.