Вища математика. Розділ : Криволінійні інтеграли

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Якименко, С. М.
Гуцул, В. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

криволінійні інтеграли першого роду, криволінійні інтеграли другого роду, обчислення криволінійних інтегралів, формула Гріна, інтегрування повних диференціалів

Citation

Вища математика : метод. вказ. з розділу Криволінійні інтеграли : для студ. техн. спец. / [уклад. : С. М. Якименко, В. І. Гуцул] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. вищої математики і фізики. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 47 с.