Силовая тренажерная тренировка при травмах спины

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Опис
Ключові слова
тренинг, профилактика, техника
Бібліографічний опис
Шаповал, А. А. Силовая тренажерная тренировка при травмах спины / А. А. Шаповал // Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство : зб. тез доп. І Всеукр. наук.-практ. конф., [Кіровоград, 8-9 квіт. 2010 р.] / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - С. 175-177.