Програмне забезпечення системи керування сервоприводами та виведення контенту Digital Signagе

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-06-14

Authors

Коваленко, Віталій Миколайович
Kovalenko, Vitaly

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи керування сервоприводами та виведення контенту Digital Signagе. Метою розробки є програмне забезпечення системи керування сервоприводами та виведення контенту Digital Signagе. Результат роботи – програмна реалізація системи керування сервоприводами та виведення контенту Digital Signagе. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі RAD Studio Delphi 10.4. In this bachelor's qualification, software has been developed that is designed for the Servo drive control system and Digital Signage content output system. The purpose of the development is the software of the servo drive control system and Digital Signage content output. The result is a software implementation of the servo control system and Digital Signage content output. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the environment of RAD Studio Delphi 10.4.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, Digital Signagе, computer engineering

Citation

Коваленко, В. М. Програмне забезпечення системи керування сервоприводами та виведення контенту Digital Signagе : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / наук. кер. В. І. Петренюк ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 96 с.