Програмне забезпечення системи кібербезпеки універсальної системи архівування файлів для забезпечення цілісності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06

Authors

Величко, Євгеній Дмитрович
Velychko, Eugene

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки універсальної системи архівування файлів для забезпечення цілісності. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки універсальної системи архівування файлів для забезпечення цілісності. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки універсальної системи архівування файлів для забезпечення цілісності. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі RAD Studio Delphi 10.4. In this graduation thesis for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for the cyber security system of the universal file archiving system to ensure integrity. The goal of the development is the cybersecurity system software of a universal file archiving system to ensure integrity. The result of the work is the software implementation of the cyber security system of the universal file archiving system to ensure integrity. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the RAD Studio Delphi 10.4 environment.

Description

Keywords

кібербезпека, архівування файлів, цілісність, cybersecurity, file archiving, integrity

Citation

Величко, Є. Д. Програмне забезпечення системи кібербезпеки універсальної системи архівування файлів для забезпечення цілісності : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 125 "Кібербезпека" / наук. кер. О. А. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. тех. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 153 с.