Спосіб завантажування сипких матеріалів в клапанні мішки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Authors

Оришака, О. В.
Кравцов, А. О.
Оришака, В. О.
Артюхов, А. М.
Oryshaka, O.
Kravtsov, A.
Oryshaka, V.
Artiukhov, A.
Оришака, О. В.
Кравцов, А. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Український інститут промислової власності

Abstract

Корисна модель відноситься до фасувально-пакувальних процесів і може бути використана в агропромисловості, будівельній, хімічній та інших галузях господарства, а також на підприємствах, які здійснюють фасування сипких матеріалів. A method of loading of bulk materials in valve bags includes continuous motion of bulk material along the valves of loader, at which it is consecutively passed through the stage of free falling and the stage of packing.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 30339 Україна, МПК В65В 1/04. Спосіб завантажування сипких матеріалів в клапанні мішки / О. В. Оришака, А. О. Кравцов, В. О. Оришака, А. М. Артюхов. – заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. – № u200711436; заявл. 15.10.2007; опубл. 25.02.2008; Бюл. № 4. – 3 с. : іл.