Силовой гармонический антиплоский сдвиг вязкоупругой призмы с цилиндрическим включением

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Якименко, Н. Н.
Червинко, О. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В рамках теории связанной термовязкоупругости дана постановка задачи о колебаниях и виброразогреве прямоугольной призмы с цилиндрическим включением при антиплоском силовом сдвиге. Рассмотрены случаи жесткого и мягкого включений. Изучена кинетика виброразогрева и особенности полей напряжений и температуры. В рамках теорії зв’язаної термов’язкопружності надана постановка задачі про коливання та вібророзігрів прямокутної призми з циліндричним включенням при антиплоскому ссиловому зсуві. Розглянуті випадки жорсткого і м’якого включень. Вивчена кінетика вібророігріву та особливості полів напружень і температури. In the frame of coupled problem of thermovisсoelasticity the statement of the problem for vibrations and heating of rectangular prism with cylindrical inclusion was deduced. Rigid as well as soft inclusions were considered. The process of heating and peculiarities of distribution of stresses were studied.

Description

Keywords

прямоугольная призма, включение, виброразогрев

Citation

Якименко, Н. Н. Силовой гармонический антиплоский сдвиг вязкоупругой призмы с цилиндрическим включением / Н. Н. Якименко, О. П. Червинко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград : КНТУ, 2006. - Вип. 17. - С. 228-233.