Верстат-гексапод

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Павленко, І. І.
Валявський, І. А.
Вахніченко, Д. В.
Вахніченко, Р. В.
Pavlenko, I.
Valiavskyi, I.
Vakhnichenko, D.
Vakhnichenko, R.
Павленко, И. И.
Валявский, И. А.
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Український інститут промислової власності
Анотація
Корисна модель належить до галузі верстатобудування, а саме до технологічного обладнання з паралельною кінематикою. A hexapod machine consists of a fixed platform, a mobile platform that are pivotally connected by kinematic links of variable length, a working table mounted on a platform, the working table consists of a fixed platform, kinematic links and a mobile platforms with a workpiece, on the movable platform a spindle head is mounted, which consists of a fixed platform, kinematic links and a mobile platform, where a tool is installed.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пат. на корисну модель 88988 Україна, МПК B23Q 1/00. Верстат-гексапод / І. І. Павленко, І. А. Валявський, Д. В. Вахніченко, Р. В. Вахніченко. – заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. – № u201312200; заявл. 18.10.2013; опубл. 10.04.2014; Бюл. № 7. – 4 с. : іл.