Проект обладнання для 3Д-друку на основі механізму паралельної структури типу «поворотна деталь»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-05-16

Authors

Поліщук, Олексій Валерійович
Polishchuk, Oleksii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Отримано підтвердження можливості застосування механізму паралельної структури типу «поворотна дельта» в якості обладнання для 3Д-друку шляхом розрахунку похибки відхилення виконавчого органу від заданої траєкторії руху. Результати розрахунків представлено у вигляді розподілу похибок. Очікуваний економічний ефект від впровадження результатів досліджень при конструюванні, виробництві та експлуатації даного механізму паралельної структури складає у споживача 1302 грн. Актуальність: питання застосування механізму паралельної структури типу «поворотна дельта» в якості обладнання для 3Д-друку вимагало відповіді щодо достатності технічних характеристик мотор-редукторів повороту приводних важелів для досягнення прийнятної точності відтворення заданої траєкторії руху виконавчого органу; отримані розрахунки підтвердили таку можливість. Практичне значення: розраховано похибку відхилення від заданої траєкторії руху для механізмів паралельної структури типу «поворотна дельта» при їх використанні в якості обладнання для 3D друку та встановлено необхідні характеристики редукторів приводу подачі. Confirmation of the possibility of using the mechanism of the parallel structure of the type "rotary delta" as equipment for 3D printing by calculating the error of deviation of the end effector from a given trajectory. The results of the calculations are presented in the form of error distribution. Expected economic effect from the implementation of research results in the design, manufacture and exploitation of this mechanism of parallel structure makes the consumer 1302 hryvnias.

Description

Keywords

механізм паралельної структури, кінематична точність, похибка відхилення, mechanism of parallel structure, kinematic accuracy, deviation error

Citation

Поліщук, О. В. Проект обладнання для 3Д-друку на основі механізму паралельної структури типу «поворотна деталь» : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 133 «Галузеве машинобудування» / наук. кер. В. А. Мажара ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 71 с.