Модель ранжування регіональних ринків праці методом цільового програмування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Ковальчук, Г. К.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Висвітлено актуальність ранжування регіональних ринків праці України за множиною ознак (критеріїв). Проаналізовано умови невизначеності ранжування при застосуванні метода цільового програмування. Запропоновано напрями врахування та часткового зниження невизначеності ранжування та кластерізації економічних об’єктів, що підвищує адекватність моделювання та прийняття рішень. There was found actuality of ranking labour markets using set of criteria. There was analyzed conditions of ranking uncertainty using method of goal programming There was offered ways of uncertainty ranking reduction for economical objects.

Description

Keywords

ранжування, регіон, ринок праці, цільове програмування

Citation

Ковальчук, Г. К. Модель ранжування регіональних ринків праці методом цільового програмування / Г. К. Ковальчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 15. - С. 220-224.