Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007-07-07

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Яцун, В. В.
Filimonikhin, G.
Yatsun, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання, який складається з корпусу, порожнини в корпусі, зовнішньої та вн утрішньої стінки порожнини, вантажів, встановлених в порожнину з можливістю руху, який відрізняється тим, що містить пази, виконані в стінці порожнини, в яких розміщуються дві пари підпружинених уловлювачів з можливістю руху, які встановлені одна пара навпроти іншої симетрично відносно осі ротора, і в кожній парі розміщено по половині вантажів, щільно притиснутих один до одного.

Description

Keywords

ротор, пасивний автобалансир, rotor, passive autobalancer

Citation

Патент 24595 UA, МПК G01M 1/38. Автобалансуючий пристрій для зрівноваження роторів із похилою віссю обертання / Г. Б. Філімоніхін, В. В. Яцун ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № а 200700866 ; заявл. 29.01.2007 ; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10.