Автобалансуючий пристрій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002-12-16

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Невдаха, Ю. А.
Filimonikhin, H.
Nevdakha, Y.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Автобалансуючий пристрій, що містить коригувальні вантажі, насаджені на осі, перпендикулярні валу і попарно зв'язані між собою з можливістю обертання навколо цих осей на рівні кути у протилежні боки, який відрізняється тим, що один з коригувальних вантажів в парі виконується меншої маси.

Description

Keywords

ротор, пасивний автобалансир, rotor, passive autobalancer

Citation

Пат. 52430 Україна, МПК' G01M 1/38. Автобалансуючий пристрій / Г. Б. Філімоніхін, Ю. А. Невдаха. - № а 2002053950 ; заявл. 14.05.2002 ; опубл. 16.12.2002 ; Бюл. № 12.