Особливості аудиту інформаційних систем і технологій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Узагальнено практику проведення аудиту у комп’ютерному середовищі та подано власне бачення аудиту інформаційних систем і технологій. Запропоновано порядок оцінки аудиторами результатів процесу впровадження нової комп’ютерної техніки й програмного забезпечення підприємства-замовника аудиту. It is generalized practice of audit conducting in a computer environment and own vision of audit of the informative systems and technologies is presented. The order of estimation is offered by the public accountants of process results of new computer technique introduction and company - customer audit software.

Description

Keywords

аудит, аудиторські процедури, комп’ютерне середовище, інформаційні системи і технології, програмне забезпечення

Citation

Пугаченко, О. Б. Особливості аудиту інформаційних систем і технологій / О. Б. Пугаченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 223-228.