Машинобудівний комплекс України в системі пріоритетів національної промислової політики

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Ткач, К. І.
Tkach, K.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Аналізується структура промислового виробництва та обґрунтовується значення її окремих елементів для виходу промисловості зі системної кризи. У цьому значенні промислова політика виступає як політика структурна, безпосередньо пов'язана з реалізацією потенціалу машинобудівного комплексу країни. The pattern of industrial production is analyzed and grounded value of its separate elements for the output of industry from a system crisis. In this value an industrial policy comes forward as a policy is structural, directly related to achieving machine-building complex of country.

Description

Keywords

промислове виробництво, системна криза, промислова політика, машинобудівний комплекс

Citation

Ткач, К. І. Машинобудівний комплекс України в системі пріоритетів національної промислової політики / К. І. Ткач // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 270-275.