Сепаратор зерна

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016-03-25

Authors

Васильковський, О. М.
Васильковська, К. В.
Лещенко, С. М.
Мороз, С. М.
Петренко, Д. І.
Богославець, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП Український інститут промислової власності

Abstract

Сепаратор зерна містить колосове решето, підсівне решето і транспортерний очисник робочих отворів скребкового типу. Транспортерний очисник робочих отворів встановлено між решетами.

Description

Keywords

сепаратор зерна, колосове решето, підсівне решето, транспортерний очисник

Citation

Пат. на корисну модель 105640 Україна, МПК (2016.01) B07B 4/00. Сепаратор зерна / О. М. Васильковський, К. В. Васильковська, С. М. Лещенко, С. М. Мороз, Д. І. Петренко, В. В. Богославець ; заявник та патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u201510172 ; заявл. 19.10.2015 ; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6. - 4 с. : іл.