Дослідження та програмна реалізація комп’ютерної моделі репутаційної системи соціальної мережі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою розробки є дослідження та комп’ютерна реалізація моделі репутаційної системи соціальної мережі. Об’єктом дослідження є процес симуляції репутаційної системи соціальної мережі в комп’ютерних моделях. Предметом дослідження є методи та алгоритми симуляції комп’ютерної моделі репутаційної системи соціальної мережі. Методи дослідження базуються на теорії об’єктно-орієнтованого програмування, теорії алгоритмів, методах комп’ютерного моделювання, а також теорії розповсюдження інформації. В даній магістерській роботі досліджено та розроблено програмне забезпечення, яке призначено для реалізації комп’ютерної моделі репутаційної системи соціальної мережі. В процесі роботи над програмною реалізацією виконано дослідження та аналіз існуючих програмних та апаратних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний графічний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Розроблене програмне забезпечення розповсюджується по ліцензії "open-source software". Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 7/8/10/11 та Linux. Програму розроблено в середовищі IntelliJ IDEA Community Edition 2022 на мові програмування Java.The purpose of the development is research and computer implementation of computer model of the social network reputation system. The object of the study is the process of modeling the social network reputation system in computer models. The subject of the research is methods and algorithms for modeling the computer model of the social network reputation system. Research methods are based on the theory of object-oriented programming, the theory of algorithms, computer-modeling methods, and the theory of information dissemination. In this magister thesis researched and developed software designed to implement a computer model of the reputation system of a social network. The result of the work is the software implementation of a computer model of the reputation system of a social network. In the process of working on a software implementation of a computer model of a reputational social network an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the software developed are fully described. User-friendly graphical interface is developed. Developed instructions for working with software. The software is distributed under the "Open-Source Software" license. The program can be used on an IBM PC running Windows 7/8/10/11 and Linux PC. The program was developed in the IntelliJ IDEA Community Edition 2022 environment in the Java programming language.

Description

Keywords

комп’ютерні науки, програмна реалізація, комп’ютерна модель, репутаційна система, соціальна мережа, база даних, дослідження, Java, computer science, software implementation, computer model, reputation system, social network, database, research

Citation

Мосольд, М. І. Дослідження та програмна реалізація комп’ютерної моделі репутаційної системи соціальної мережі : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 122 "Комп'ютерні науки" / наук. кер. Є. В. Мелешко ; Центральноукраїн. нац. тех. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 193 с.