Роль інституціонального механізму реалізації державної власності в національній економіці

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Дзеверіна, К. С.
Dzeverina, K.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Досліджується значення інституціонального механізму реалізації державної власності в національній економіці. Зазначається, що він виступає засобом нормативної легітимізації відносин власності, визначає механізм узгодження та рівень адекватності політичних, економічних, соціальних, правових та інших відносин суб’єктів господарювання, через які забезпечується регулюючий вплив держави на інститути влади, довіри, конкуренції тощо з метою розвитку інституту державної власності. The meaning of the institutional mechanism in the implementation of public ownership in national economy is researched. It takes the part as a means of the regulatory legitimization of relations to ownership; determines the mechanism of the agreement and the level of adequacy of political, economic, social, legal and otter relations of economic agents through which controlling authority with the institution of power, trust, competition and so on is secured with a view to develop the institution of public ownership.

Description

Keywords

інституціональний механізм, інститути, державна власність, легітимність, національна економіка, суб’єкт господарювання

Citation

Дзеверіна, К. С. Роль інституціонального механізму реалізації державної власності в національній економіці / К. С. Дзеверіна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 2. - С. 330-336.