Програма переддипломної практики

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Щербина, К. К.
Гречка, А. І.
Шмельов, В. М.
Конончук, С. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Переддипломна практики є обов’язковими професійним компонентом освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 131 «Прикладна механіка». Метою практик є набуття професійних навичок та вмінь для прийняття самостійних рішень в процесі практичної діяльності.

Description

Keywords

переддипломна практика, магістерська підготовка, звіт, технологічний процес, машини, обладнання, техніко-економічні показники, допуски, посадки, конструкторсько-технологічна документація

Citation

Програма переддипломної практики : освітньо-професійна програма «Прикладна механіка», рівень вищої освіти другий (магістерський), спец. 131 Прикладна механіка, галузь знань 13 Механічна інженерія / [уклад. : К. К. Щербина, А. І. Гречка, В. М. Шмельов, С. В. Конончук] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т., каф. машинобуд., механтроніки і робототехніки, обр. металів тиск. та спецтехн. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 18 с.