Антикризове управління підприємств транспорту в умовах турбулентності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Чернявська, Т. А.
Chernyavskaya, T.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Турбулентність визначається як непередбачувані та швидкі зміни у зовнішньому середовищі, які впливають на діяльність підприємства. На основі детального аналізу впливу фінансової кризи, зокрема на стан підприємств транспортно-дорожнього комплексу, коливання показників діяльності галузі обгрунтувано необхідність антикризового управління в умовах турбулентності з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду. Антикризове управління можна визначити як управління, в якому поставлено певним чином передбачення кризи у діяльності підприємства, аналіз її симптомів, розроблення заходів для зниження негативних наслідків кризи і використання її чинників для наступного розвитку. Turbulence characterized as unpredictable and rapid changes in environment, influencing the enterprise. It based on detailed analysis of the impact of financial crisis, particularly in state enterprises transport system, fluctuations in the industry were studied and the need for antirecessionary management in terms of turbulence subject to positive foreign experience. Antirecessionary management can be defined as management, which delivered some way predict the crisis in the enterprise, analysis of its symptoms, development of measures to reduce the negative impact of the crisis and its factors for subsequent development.

Description

Keywords

антикризове управління, турбулентність, транспортно-дорожній комплекс, підприємства транспорту

Citation

Чернявська, Т. А. Антикризове управління підприємств транспорту в умовах турбулентності / Т. А. Чернявська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 247-252.