Бухгалтерський і податковий облік операцій в іноземній валюті

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Свідерський, Д. Є.
Sviderskiy, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто бухгалтерський та податковий облік операцій в іноземній валюті, вплив методик діючих нормативів складання фінансової і податкової звітності на формування кінцевого фінансового результату діяльності підприємства. Розглядаються балансова вартість валюти, Формування собівартості одержаних за іноземну валюту виробничих запасів, робіт, послуг при попередній оплаті, надходження іноземної валюти на підприємство з відповідного джерела, продаж валюти. In the article book-keeping and tax consideration is considered currency foreign transaction, influence of methods of operating norms of drafting of the financial and tax reporting on forming of eventual financial result of activity of enterprise. The book value of currency is considered, forming of prime price of got for foreign currency supplies, works, services at preliminary payment, receipt of foreign currency on an enterprise from the proper source, sale of currency.

Description

Keywords

бухгалтерський облік, податковий облік, іноземна валюта, фінансовий результат

Citation

Свідерський, Д. Є. Бухгалтерський і податковий облік операцій в іноземній валюті / Д. Є. Свідерський // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 249-258.