Вплив складності робіт з реконструкції на ефективність виробничо-господарської діяльності будівельних організацій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Шапран, Д. О.
Shapran, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті описуються особливості урахування факторів складності виконання робіт в процесі реконструкції житлової забудови. Також в роботі описано недоліки існуючих основ обліку ускладнюючих умов у вартості робіт на різних стадіях реконструкції. На основі визначених недоліків урахування умов складності ремонту і реконструкції, розглянуто їх влив на ефективність виробничо-господарської діяльності ремонтно-будівельних організацій. In article are described the features of account of factors complication of works implementation in the process of reconstruction of housing building. Similarly it has also described in article the lacks of existent bases of account of complicative conditions in the cost of works on the different stages of reconstruction. But foundation of certain lacks of account of complicаtive conditions of repair and reconstruction, their influence is considered on efficiency of production activity of repair-build organizations.

Description

Keywords

ремонт, реконструкція, вартість, кошторисний прибуток, трудомісткість

Citation

Шапран, Д. О. Вплив складності робіт з реконструкції на ефективність виробничо-господарської діяльності будівельних організацій / Д. О. Шапран // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 17. - С. 374-378.