Методичні рекомендації до оформлення кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня за освітньо-професійною програмою 208 «Агроінженерія»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Сало, В. М.
Петренко, Д. І.
Лещенко, С. М.
Васильковський, О. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Виконання кваліфікаційної роботи – заключний етап навчання студента, метою якого є закріплення та розширення теоретичних і практичних знань, отриманих при навчанні у ЗВО, розвиток навичок самостійної роботи по вирішенню складних спеціалізованих інженерних завдань та прикладних задач, пов’язаних з ефективним застосуванням сільськогосподарської техніки і механізованих технологій в агропромисловому виробництві. В даних методичних рекомендаціях викладені основні вимоги і вказівки з усіх видів робіт над кваліфікаційною роботою, приведений ряд довідкових матеріалів і пояснень, що використовуються при виконанні роботи, а також вказаний розширений список навчальної і іншої спеціальної літератури. Все це буде сприяти підвищенню якості виконання кваліфікаційних робіт.

Description

Keywords

бакалаврська кваліфікаційна робота, агроінженерія, пояснювальна записка, графічна частина, технологічна карта, операційно-технологічна карта

Citation

Методичні рекомендації до оформлення кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня за освітньо-професійною програмою 208 «Агроінженерія» / [уклад. : В. М. Сало, Д. І. Петренко, С. М. Лещенко, О. М. Васильковський] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 58 с.