Маркетолого-конструкторська інтеграція у забезпеченні конкурентоспроможності нових виробів підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Журило, І. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВЛ КНТУ

Abstract

Роботу присвячено вирішенню проблеми налагодження ефективних комунікаційних зв’язків між підрозділами маркетингу та НДЕКР на підприємстві для забезпечення конкурентоспроможності нових виробів. Правильне формулювання проектної задачі, тобто інтерпретація потреби мовою проектувальника, повинна стати основою маркетолого-конструкторської інтеграції. У якості критерію її вирішення запропоновано використання рівня конкурентоспроможності майбутнього нововведення. Розроблено моделі критерію конкурентоспроможності машини та комплектуючого виробу на основі співвідношення якість/ціна споживання. Для реалізації композиційного та декомпозиційного підходів до формування такої моделі, запропоновано використання карти технічного рівня, якості та конкурентоспроможності нового виробу. Сформовано організаційні засади маркетолого-конструкторської інтеграції через процес постановки проектної задачі.

Description

Keywords

маркетолого-конструкторська інтеграція, конкурентоспроможність, корисність продукції, якість продукції, науково-технічне нововведення, проектна задача

Citation

Журило, І. В. Маркетолого-конструкторська інтеграція у забезпеченні конкурентоспроможності нових виробів підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Журило Ірина Валентинівна. – Одеса, 2006. – 20 с.