Моделювання технічних систем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Методичні рекомендації сприятимуть підвищенню рівня математичної підготовки здобувачів освіти. Розглянуто побудову аналітичної ММ руху точки, чисельний розв’язок диференціального рівняння, розв'язок задачі лінійного програмування графічно та у системі Mathcad, постановка та розв'язок задач оптимізації аналітичним методом та з використанням системи Mathcad, 3D-моделі
Опис
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти магістр спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування"
Ключові слова
моделювання, технічна система, диференціальне рівняння, лінійне програмування, оптимізація, Mathcad
Бібліографічний опис
Моделювання технічних систем : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти магістр спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітньо-наукова програма "Галузеве машинобудування" / [уклад. : В. В. Амосов, І. М. Осипов] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. с.-г. машинобуд. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 36 с.