Оцінка конкурентоспроможності організацій оптової торгівлі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розкрита оцінка конкурентоспроможності організації оптової торгівлі. Та відображені найвагоміші моменти сфери оптової торгівлі, такі як конкуренція і конкурентоспроможність оптових організацій та ключові фактори конкурентоспроможності оптових організацій. In clause the opened estimation of competitiveness of organization of wholesale trade. And displayed weighty moments of sphere of wholesale trade, such as a competition both competitiveness of wholesale organizations and key factors of competitiveness of wholesale organizations.

Description

Keywords

конкурентоспроможність, висококонкурентна продукція, оптова торгівля, оптові організації, товари народного споживання

Citation

Шпак, Л. О. Оцінка конкурентоспроможності організацій оптової торгівлі / Л. О. Шпак // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 8. - С. 329-333.