Програмне забезпечення системи кібербезпеки перешкодостійкого збереження інформації з використання циклічного кодування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки перешкодостійкого збереження інформації з використання циклічного кодування. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки перешкодостійкого збереження інформації з використання циклічного кодування. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки перешкодостійкого збереження інформації з використання циклічного кодування. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Visual C#. тIn this final qualification work for the first (bachelor) level of higher education, software was developed, which is intended for the cyber security system of tamper-resistant information storage using cyclic coding. The purpose of the development is the software of the cyber security system of interference-resistant information storage using cyclic coding. The result of the work is the software implementation of the cyber security system of interference-resistant information storage using cyclic coding. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Visual C# environment.

Description

Keywords

кібербезпека, перешкодостійке збереження інформації, циклічне кодування, cybersecurity, tamper-resistant information storage, cyclic coding

Citation

Бондаренко, О. Д. Програмне забезпечення системи кібербезпеки перешкодостійкого збереження інформації з використання циклічного кодування : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 125 "Кібербезпека" / наук. кер. Н. М. Якименко ; Центральноукраїн. нац. тех. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 144 с.