Оцінка соціально-економічної ефективності підприємства з використанням показника прибутку його діяльності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Явдак, М. Ю.
Yavdak, М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Метою дослідження у роботі є вивчення і узагальнення теоретичних підходів до визначення економічної природи, сутності, джерел виникнення та факторів формування прибутку, а також розробка практичних рекомендацій щодо використання прибутку в системі показників оцінки соціально-економічної ефективності діяльності підприємства. The aim of this paper is studying and generalisation of theoretical approaches to definition of the economic nature, essence, sources of occurrence and factors of formation of profit, and also working out of practical recommendations about use have arrived in system of indicators of an estimation of social and economic efficiency of activity of the enterprise.

Description

Keywords

прибуток, ефективність діяльності підприємства, ринкова економіка, капітал, валовий дохід

Citation

Явдак, М. Ю. Оцінка соціально-економічної ефективності підприємства з використанням показника прибутку його діяльності / М. Ю. Явдак // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 21. - С. 259-265.