Автоматизована система дозування сипких компонентів у хлібопекарській промисловості

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-22

Authors

Кличко, Олександра Олександрівна
Klitschko, Oleksandrа

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Бакалаврська робота присвячена питанням автоматизації технологічних процесів дозування сипких компонентів при виготовленні хлібобулочних виробів у хлібопекарській промисловості. Зроблено огляд існуючого обладнання, розглянуті сучасні системи автоматизованого керування, принципи їх побудови ведучими фірмами. На підставі цього розроблені структурні, функціональні, принципові електричні та елементні схеми автоматизованої системи керування процесом дозування борошна. Проведено теоретичні розрахунки елементів системи та її якості.The bachelor's thesis is devoted to the issues of automation of technological processes of dosage of loose components in the production of bakery products in the bakery industry. An overview of the existing equipment was made, modern automated control systems, the principles of their construction by leading companies were considered. Based on this, the structural, functional, basic electrical and element diagrams of the automated control system for the flour dosing process were developed. Theoretical calculations of the elements of the system and its quality have been carried out.

Description

Keywords

дозування, сипкий компонент, борошно, система автоматизованого керування, dosage, loose component, flour, automated control system

Citation

Кличко, О. О. Автоматизована система дозування сипких компонентів у хлібопекарській промисловості : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / наук. кер. С. П. Плєшков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 70 с.