Шляхи удосконалення та розвитку позитивного іміджу місцевих органів публічної влади

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-24

Authors

Юр’єв, Олександр Павлович
Yuriev, Oleksandr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи виступає узагальнення теоретичних положень і надання практичних рекомендацій для удосконалення та розвитку позитивного іміджу місцевих органів публічної влади. Отримані результати мають практичне значення, оскільки сприяють налагодженню прозорих та відкритих відносин між місцевою владою та громадянами. Цього можна досягти шляхом створення позитивного іміджу публічної влади. Результати дослідження разом із наданими рекомендаціями можуть бути використані для формулювання або перегляду стратегії, спрямованої на створення позитивного іміджу та сприяння зв’язкам з громадськістю. The purpose of the qualification work is to generalize theoretical provisions and provide practical recommendations for improving and developing a positive image of local public authorities. The obtained results are of practical importance, as they contribute to the establishment of transparent and open relations between local authorities and citizens. This can be achieved by creating a positive image of public authorities. The results of the study, together with the recommendations provided, can be used to formulate or revise a strategy aimed at creating a positive image and promoting public relations.

Description

Keywords

місцеве самоврядування, імідж органів публічної влади, іміджеві технології, local self-government, image of public authorities, image technologies

Citation

Юр’єв, О. П. Шляхи удосконалення та розвитку позитивного іміджу місцевих органів публічної влади : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» / наук. кер. І. О. Андрощук ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 67 с.