Програмне забезпечення системи реінжирингу коду при модернізації інформаційних та комп’ютерних систем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06

Authors

Коптєв, Руслан Валерійович
Koptiev, Ruslan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи реінжирингу коду при модернізації інформаційних та комп’ютерних систем. Метою розробки є програмне забезпечення системи реінжирингу коду при модернізації інформаційних та комп’ютерних систем. Результат роботи – програмна реалізація системи реінжирингу коду при модернізації інформаційних та комп’ютерних систем. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4. In this final qualification work for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for the code re-engineering system in the modernization of information and computer systems. The goal of the development is the code reengineering system software for the modernization of information and computer systems. The result of the work is the software implementation of the code reengineering system for the modernization of information and computer systems. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Delphi 10.4 environment.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, реінжиринг коду, модернізація інформаційних та комп’ютерних систем, computer engineering, code reengineering, modernization of information and computer systems

Citation

Коптєв, Р. В. Програмне забезпечення системи реінжирингу коду при модернізації інформаційних та комп’ютерних систем : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / наук. кер. К. О. Буравченко ; Центральноукраїн. нац. тех. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 129 с.