Металорізальний верстат

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут промислової власності”

Abstract

Корисна модель відноситься до технології обробки матеріалів різанням і зокрема до багатоопераційних верстатів. Метою корисної моделі є розширення технологічних можливостей шляхом виконання різних технологічних операцій на нерухомій заготовці. Поставлена мета досягається тим, що в приводі обертання колони, яка виконана у вигляді мальтійського хреста, встановлено механізм ділильного повороту, а в кожній позиції ділильного повороту на станині розташовані силові вузли процесу формоутворення, причому, хоча б в одній позиції встановлений відрізний силовий вузол.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 9962 Україна, 7 B23B3/00. Металорізальний верстат / В. М. Пестунов, Н. В. Погрібна. - заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u200504130 ; заявл. 29.04.2005 ; опубл. 17.10.2005 ; Бюл. № 10. - 4 с. : іл.