Вступ до сучасної екології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Дані методичні вказівки і завдання до читання текстів англійською мовою призначені для студентів спеціальності «Екологія і охорона навколишнього середовища» денної і заочної форми навчання. Інформаційний зміст текстів доступний для сприйняття студентами I-II курсів. Пропоновані автентичні тексти відповідають динаміці сучасного науково-технічного прогресу, специфіці досліджуваних в університеті спеціальностей, а також вимогам програми з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Тексти доповнені коментарями та вправами.
Опис
Ця розробка спрямована на покращення розвитку навичок і вмінь щодо читання текстів за фахом і може бути використана як для аудиторної роботи під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи.
Ключові слова
читання текстів англійською мовою за фахом, розвиток навичок і вмінь, екологія і охорона навколишнього середовища, читання англомовних текстів, ecosystems, environmental programs and environmental science, populations and communities, study of biological environment, development of skills and abilities, ecology biomes
Бібліографічний опис
Методичні вказівки англійською мовою для студентів спеціальності “Екологія”: «Вступ до сучасної екології» [Електронний ресурс] / [уклад. Г. М. Штомпель] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. іноземних мов. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 30 с.