Програмне забезпечення системи кібербезпеки для протидії атаці на протокол SS7

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-06-03

Authors

Петров, Євген Олександрович
Petrov, Eugene

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки для протидії атаці на протокол SS7. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки для протидії атаці на протокол SS7. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки для протидії атаці на протокол SS7. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4.1. This undergraduate qualification has developed software that is designed for cybersecurity to counter the attack on the SS7 protocol. The purpose of the development is cybersecurity system software to counter the attack on the SS7 protocol. The result is a software implementation of a cybersecurity system to counter the attack on the SS7 protocol. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the Delphi 10.4.1 environment.

Description

Keywords

кібербезпека, SS7, cybersecurity

Citation

Петров, Є. О. Програмне забезпечення системи кібербезпеки для протидії атаці на протокол SS7 : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 125 «Кібербезпека» / наук. кер. С. А. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 133 с.