Програмне забезпечення системи моніторингу продуктивності застосунків на базі APM

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-06-09

Authors

Підлубний, Олексій Васильович
Pidlubnyi, Alexey

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи моніторингу продуктивності застосунків на базі APM. Метою розробки є програмне забезпечення системи моніторингу продуктивності застосунків на базі APM. Результат роботи – програмна реалізація системи моніторингу продуктивності застосунків на базі APM. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4 Sydney. In this bachelor's qualification the software which is intended for system of monitoring of productivity of applications on the basis of APM is developed. The purpose of the development is the software of the application performance monitoring system based on APM. The result is a software implementation of an APM-based application performance monitoring system. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the environment of Delphi 10.4 Sydney.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, моніторинг, APM, computer engineering, monitoring

Citation

Підлубний, О. В. Програмне забезпечення системи моніторингу продуктивності застосунків на базі APM : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / наук. кер. О. П. Доренський ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 119 с.