Методи технічної реалізації модифікування композиційних олив накладанням електричного і магнітного полів та методики досліджень режимів тертя в сполученнях деталей

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянуто розроблені схеми технічної реалізації модифікування композиційних олив накладанням електричних та магнітних полів на установках для фізичного моделювання процесів тертя і зношування в трибосистемі "гільза циліндра – поршневе кільце", імітації реальних процесів на одноциліндровій установці двигуна. Наведені методики дослідження режимів тертя на зазначених установках за різними параметрами. In the article the worked out charts of technical realization of retrofitting of composition butters imposition of the electric and magnetic fields are considered on fluidizers physical design of processes of friction and wear in a tribosystem "shell of cylinder is a piston-ring", to the imitation of the real processes and single-cylinder setting of engine. The brought methods over of research of the modes of friction on the noted options after different parameters.

Description

Keywords

модифікована композиційна олива, електричне і магнітне поле, режим тертя, імітаційна фізична модель

Citation

Кузик, О. В. Методи технічної реалізації модифікування композиційних олив накладанням електричного і магнітного полів та методики досліджень режимів тертя в сполученнях деталей / О. В. Кузик // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 41, ч. 2. - С. 221-227.