Проблеми активізації інноваційної праці на промислових підприємствах України в контексті глобальних трансформацій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Authors

Семикіна, М. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Розглянуто сутність інноваційної праці, мотиви й стимули її розвитку в умовах глобалізації. Проведений аналіз стану інноваційної праці в Україні, визначено перешкоди у формуванні інноваційної поведінки роботодавців і найманих працівників. Обґрунтовано методи активізації інноваційної праці на промислових підприємствах, стимулювання прагнень персоналу до опанування новітніми знаннями, інноваційною культурою, прояву творчості в контексті постіндустріального розвитку. The essence of the innovational work, the motives and incentives of its development in the conditions of globalisation were considered. The analysis of the state of the innovational work in Ukraine was carried out, the obstacles of the Formation of the innovational conduct of employers and the employees were defined. The methods of stirring up the innovation work at the industrial enterprises, the stimulation of the staff desire to master the latest knowledge, the innovational culture, the manifestation of creative work in the context of the post-industrial development were detailed.

Description

Keywords

глобалізація, інформаційне суспільство, людський капітал, інноваційна праця, мотиви, адаптація, мотиваційний менеджмент, методи стимулювання, конкурентоспроможність працівника

Citation

Семикіна, М. В. Проблеми активізації інноваційної праці на промислових підприємствах України в контексті глобальних трансформацій / М. В. Семикіна // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2002. – № 8, т. 2. – С. 129–135.