Особливості управління персоналом у кризовий період: рекомендації і модель антикризового управління

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Глевацька, Н. М.
Липчанський, В. О.
Glevatckaya, N.
Lipchanskiy, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Визначено поняття антикризове управління персоналом. Дослідженні помилки менеджерів в кризовий період і причини спротиву персоналу щодо змін в роботі компанії підчас кризи. Встановлені основні вимоги щодо системи управління персоналом в умовах економічної нестабільності. Розроблено алгоритм дій щодо мінімізації супротиву персоналу змінам та механізм його реалізації. The article is а concept is certain anticrises management a personnel. Research of error of managers in a crisis period and reasons of resistance of personnel in relation to changes in-process Company for a crisis. The set basic requirements are in relation to control system by a personnel in the conditions of the protracted crisis. The algorithm of actions is worked out in relation to minimization of resistance personnel to the changes and mechanism of his realization.

Description

Keywords

криза, антикризове управління персоналом

Citation

Глевацька, Н. М. Особливості управління персоналом у кризовий період: рекомендації і модель антикризового управління / Н. М. Глевацька, В. О. Липчанський // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 21. - С. 63-70.