Взаємозв’язок розумової та фізичної праці для забезпечення нормального функціонування організму студента

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

взаємозв’язок, рівень підготовки

Citation

Підгорна, Н. В. Взаємозв’язок розумової та фізичної праці для забезпечення нормального функціонування організму студента / Н. В. Підгорна, Л. М. Липчанська // Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., [Кіровоград, 7-8 квіт. 2011 р.] / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - С. 170-174.