Дослідження продуктивності сучасних економічних систем на основі моделей міжгалузевого балансу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Дмитришин, Б. В.
Dmitrishin, B.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглянуті основні підходи до оцінювання продуктивності сучасних економічних систем на мікро- та макроекономічному рівнях, наведені недоліки цих підходів. Для оцінювання продуктивності на макрорівні пропонується використовувати моделі міжгалузевого балансу, які з багатьох позицій можна вважати кращими за інші підходи. Дано авторське визначення економічної категорії продуктивності. The article reviews the major approaches to the evaluation of performance of modern economic systems on micro and macroeconomic levels, these shortcomings of these approaches. For evaluation of performance at the macro level is proposed to use the model of interbranch balance (Input-Output analysis), which in many positions is better than other approaches. Subjects determination of economic performance category.

Description

Keywords

продуктивність, економічна система, міжгалузевий баланс, модель міжгалузевого балансу, коефіцієнт прямих витрат, технологічна матриця

Citation

Дмитришин, Б. В. Дослідження продуктивності сучасних економічних систем на основі моделей міжгалузевого балансу / Б. В. Дмитришин // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 85-92.