Вопросы охраны окружающей среды в Мариупольском порту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Дергаусов, М. М. Вопросы охраны окружающей среды в Мариупольском порту / М. М. Дергаусов // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2018 р., м. Кропивницький : зб. наук. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 95-96.