Економічна безпека підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Сисоліна, Н. П.
Савеленко, Г. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

В сучасних ринкових умовах від спеціалістів вимагають вміння приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі економічної безпеки підприємства. Ці методичні вказівки мають за мету допомогти спеціалістам у закріпленні теоретичних засад з економічної безпеки підприємства і виробити навички самостійно аналізувати складні організаційні та виробничі ситуації і приймати рішення по їх врегулюванню. Методичні вказівки містять пропозиції щодо послідовності, методів і порядку виконання розрахунків та посилання до літератури і допомагають студенту кваліфіковано вивчити курс „Економічна безпека підприємства”.

Description

Keywords

Citation

Економічна безпека підприємства : метод. вказ. до вивч. курсу для студ. спец. 7.03050401 «Економіка підприємства за видами діяльності» / [уклад.: Н. П. Сисоліна, Г. В. Савеленко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КНТУ, 2014. - 18 с.