Споживання електричної енергії та вплив на цей процес системи чинників формування факторного простору в умовах залізорудних підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
У статті наведені результати досліджень по аналізу споживання енергії вітчизняними гірничорудними підприємствами з підземним способом видобутку залізняку. Приведена структура енергоспоживання, встановлено, що основним видом споживаної енергії є електрична. Показаний зв'язок між об'ємами споживаної підприємствами електричної енергії і собівартістю залізорудної сировини, що добувається. Обґрунтована необхідність управління процесом електроспоживання. Запропонована обґрунтована для реалізації методика управління процесом електроспоживання залізорудних виробництв, що передбачає покрокову реалізацію цього процесу. Results of researches on the analysis of consuming of energy of the domestic mining enterprises are given in article with underground methods of production of iron ores. The power consuming structure is given, is set that a main type of consumed energy is electrical. Communication of volumes of consuming of electrical energy by the enterprises and prime costs of got iron ore raw materials is shown. Need of process control of a power consumption is justified. The technique of process control of a power consumption of the iron ore productions justified for implementation, assuming step by step implementation of this process is offered.
Опис
Ключові слова
електроспоживання, залізорудне виробництво, керування, power consumption, iron ore production, control
Бібліографічний опис
Споживання електричної енергії та вплив на цей процес системи чинників формування факторного простору в умовах залізорудних підприємств / О. М. Сінчук, І. О. Сінчук, О. М. Ялова, М. А. Бауліна // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2014. - Вип. 27. - С. 339-349.