Автоматизація технологічного процесу сепарації зерна

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-22

Authors

Дятлов, Владислав Олегович
Dyatlov, Vladyslav

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Одним з найбільш складних та трудомістких процесів виробництва зерна являється його післязбиральний обробіток. Для доведення зерна до посівних або споживацьких кондицій, необхідно виділити його з зернового вороху, що отримується після обмолоту в комбайнах або молотарках. Зерновий ворох є багатокомпонентною сумішшю, і окрім зерна вміщує велику кількість сторонніх домішок. One of the most complex and time-consuming processes of grain production is its post-harvest processing. To bring the grain to sowing or consumer conditions, it is necessary to isolate it from the grain heap obtained after threshing in combines or threshers. Grain pile is a multi-component mixture, and in addition to grain contains a large number of foreign impurities.

Description

Keywords

система автоматичного регулювання, сепарація зерна, automatic adjustment system, grain separation

Citation

Дятлов, В. О. Автоматизація технологічного процесу сепарації зерна : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / наук. кер. І. А. Березюк ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 69 с.