Моделювання теплового стану деталей поршневого компресора транспортних машин та механізмів

Abstract

Побудовано теплофізичну модель санкцій поршневого компресора. Вибираються контрольні точки, в яких вивчаються поточні температури, щільність газу, його швидкість і коефіцієнти теплопередачі. Дано аналіз отриманих результатів, і найбільш значущі контрольні точки поверхні теплообміну з'єднані в зворотному порядку санкцій компресора. A thermal physical model of reciprocating compressor sanctions is constructed. Control points are selected, in which the current temperatures, gas density, its speed and heat transfer coefficients are studied. The analysis of the obtained results is given and the most significant control points of the heat exchange surface are connected by the reverse order of the compressor sanctions.

Description

Keywords

компресор, шатун, поршень, температура, напруга, compressor, connecting rod, piston, temperature, voltage

Citation

Моделювання теплового стану деталей поршневого компресора транспортних машин та механізмів / І. Кабашкін, В. В. Аулін, О. В. Кузик [та ін.] // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 18-19 листоп. 2020 р., м. Кропивницький : зб. наук. матеріалів / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020 - С. 44-55.