Проектування та виробництво різального інструмента

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Лисенко, О. В.
Єрьомін, П. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних рекомендаціях приведено курс практичних робіт з дисципліни "Проектування та виробництво різального інструмента". Курс покликаний сформувати у студентів комплекс знань і практичних навичок, що використовуються для розрахунку та проектування різального інструменту.

Description

Keywords

різальний інструмент, проектування інструмента, токарний різець, фасонний різець, розвертка, протяжка, мітчик, черв'ячна фреза

Citation

Проектування та виробництво різального інструмента : метод. рекомендації до виконання практ. роб. для студ. спец. 131 - Прикладна механіка та 133 - Галузеве машинобудування / [уклад. : О. В. Лисенко, П. М. Єрьомін] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. металорізальних верстатів та систем. - Кропивницький : ЦНТУ , 2020. - 48 с.