Проектування електротехнічної системи електроспоживання елеваторного комплексу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-14

Authors

Шаповалов, Ростислав Миколайович
Shapovalov, Rostyslav

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена проектуванню електротехнічної системи електроспоживання елеваторного комплексу. Технічні та інженерні рішення роботи задовольняють вимогам економічності та надійності проектує мого об’єкту. З цією метою було проведено основні техніко-економічні розрахунки: електричних навантажень, режимів реактивної потужності, струмів коротких замикань. Здійснено вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання станції, трансформаторних підстанцій, конденсаторних установок, струмопроводів, високовольтного обладнання. У спеціальному розділі кваліфікаційної роботи розглядались питання енергозбереження на елеваторному комплексі. Запропоновано заходи з енергозбереження, а саме - підвищення навантаження робочих машин, економічний режим роботи трансформаторів та впровадження регульованого електроприводу вентиляторів. Розрахунки показали значний економічний ефект. The qualification work is devoted to the design of the electrical system of power consumption of the elevator complex. Technical and engineering work solutions meet the requirements of economy and reliability of the designed object. For this purpose, basic technical and economic calculations were carried out: electrical loads, reactive power modes, short-circuit currents. The selection of external and internal power supply schemes for the station, transformer substations, capacitor units, power lines, high-voltage equipment was made. In a special section of the qualification work, the issue of energy saving at the elevator complex was considered. Energy-saving measures have been proposed, namely, increasing the load on working machines, the economical mode of operation of transformers, and the introduction of a regulated electric fan drive. The calculations showed a significant economic effect.

Description

Keywords

електричні навантаження, трансформаторна підстанція, реактивна потужність, струми короткого замикання, електричне обладнання, енергозбереження, вентиляційні установки, автоматичне регулювання роботи трансформаторів, electrical loads, transformer substation, reactive power, short-circuit currents, electrical equipment, energy saving, ventilation installations, automatic regulation of transformers

Citation

Шаповалов, Р. М. Проектування електротехнічної системи електроспоживання елеваторного комплексу : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. П. Г. Плєшков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 76 с.