Наскрізна програма. Економіка

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Запірченко, Л. Д.
Резніченко, О. О.
Полтавець, М. М.
Савеленко, Г. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

бакалавр, навчально-комп’ютерна практика, виробнича практика

Citation

Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня спеці. 051 «Економіка» / [Л. Д. Запірченко, О. О. Резніченко, М. М. Полтавець, Г. В. Савеленко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 24 с.