Верстат-гексапод

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Павленко, І. І.
Валявський, А. І.
Валявський, І. А.
Вахніченко, Д. В.
Pavlenko, I.
Valiavskyi, A.
Valiavskyi, I.
Vakhnichenko, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут промислової власності”

Abstract

Корисна модель відноситься до галузі верстатобудування, а саме до технологічного обладнання з паралельною кінематикою. Задачею даної корисної моделі є розширення технологічних можливостей верстата-гексапода та збільшення параметрів робочого простору.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 63442 Україна, МПК B23Q 1/00. Верстат-гексапод / І. І. Павленко, А. І. Валявський, І. А. Валявський, Д. В. Вахніченко. – заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. – № u201102762 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 10.10.2011 ; Бюл. № 19. - 2 с. : іл.