Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку страхових послуг України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Гриценко, О. Г.
Дворак, М. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Досліджено основні тенденції та проблеми розвитку ринку страхових послуг України, проаналізова¬но динаміку страхових премій та виплат протягом останніх років. Запропоновано основні стратегічні напрямки активізації розвитку рин¬ку страхових послуг в державі. The author investigates the basic tendencies and problems in the development of Ukraine's insurance market, analyzes the dynamics of incomes and payments over the last few years, as well as suggests the main strategic trends toward stepping up the develop¬ment of insurance market in the state.

Description

Keywords

ринок страхових послуг, страхові премії, страхові виплати, страхові резерви

Citation

Гриценко, О. Г. Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку страхових послуг України / О. Г. Гриценко, М. С. Дворак // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2006. - Вип. 10, ч. 2. - С. 69-73.