Інформаційна безпека держави

Анотація
Основною метою є теоретична та практична підготовка студентів щодо вивчення теоретичних підвалин теорії інформаційної безпеки держави та їх практичних застосувань. The main goal is theoretical and practical training of students on the study of the theoretical foundations of the theory of state information security and their practical applications.
Опис
Ключові слова
інформаційна безпека, опції сканування nmap, сканер вразливостей – Nessus, сканера вразливостей – Vega, засіб Maltego, Information security, nmap scanning options, vulnerability scanner - Nessus, vulnerability scanner - Vega, Maltego tool
Бібліографічний опис
Інформаційна безпека держави : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студ. ден. форми навч. за спец. 125 “Кібербезпека” / [уклад. О. А. Смірнов, О. К. Конопліцька-Слободенюк, В. Д. Хох, С. А. Смірнов], М-во освіти і науки України, Центральноукр. нац. техн. ун-т . – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 90 с.